aktualności

Dodano 18.09.2020 r.


ODWOŁANIE DYŻURÓW

mgr Jadwigi Nabielskiej

Uprzejmie informmujemy, że do dnia 25.09. dyżury zostają odwołane.

 

 

 

Dodano 18.09.2020 r.

Studenci WPiA - rejestracja na lektoraty

Ze względu na konieczność tworzenia grup dziekańskich studenci WPiA proszeni są o logowanie się do grup lektoratowych bezzwłocznie po uruchomieniu rejestracji, tj. w terminie 06.10 - 08.10.br.

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji na lektoraty dostępne są na stronie http://spnjo.us.edu.pl/node/365.

 

 

Dodano 18.05.2020 r.

AKADEMICKIE CERTYFIKATY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO
GOTOWE DO ODBIORU


Serdecznie zapraszamy do odbioru Akademickich Certyfikatów Znajomości Języka Obcego
uzyskanych w  sesji zimowej 2020.
Certyfikaty można odbierać w godzinach otwarcia Sekretariatu SPNJO
> informacje tutaj <Wszyscy wykładowcy otrzymali listy studentów  (nr albumu + ocena), którzy zaliczyli egzamin certyfikujący,
a więc przedstawienie wykładowcy skanu certyfikatu nie jest warunkiem uzyskania wpisu w protokołach w systemie USOS.


Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne modułu "Język obcy" w sesji letniej 2020 są już otwarte,
zapraszamy więc do zgłaszania wykładowcom faktu uzyskania certyfikatu.

 

 

Od 8 czerwca 2020r.  przywracamy obsługę stacjonarną pracowników i studentów w siedzibie SPNJO.

 Godziny otwarcia  Biura i Sekretariatu SPNJO - zakładka "Kontakt SPNJO".

  Zapraszamy!

 

06.03.2020 r. Katowice

CINiBA; ul. Bankowa 11a

Szczegóły znajdą Państwo na stronie konferencji: http://www.konferencjaspnjo.us.edu.pl


________________________________________________________________________________________________

 

Szczegóły na stronie: certyfikatyspnjo.us.edu.pl

Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego sesji zimowej 2019/2020 znajdują się

w zakładce Wyniki.

 

Wyniki egzaminu certyfikującego z języka angielskiego:

Poziom B2 - KATOWICE
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom B2 - CIESZYN
LISTA OSÓB
, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom C1
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

 

Egzamin certyfikujący z języka niemieckiego:

Poziom A2
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego
i chce otrzymać certyfikat UŚ,
jest zobowiązany
do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium,
w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu

oraz przedłożenia dowodu wpłaty,
w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r.

 

Więcej informacji w zakładce
"Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)

 ________________________________________________________________________________________________

Szczegóły na stronie: kursyspnjo.us.edu.pl