aktualności

________________________________________________________________________________________________

Szczegóły na stronie: certyfikatyspnjo.us.edu.pl

Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego sesji zimowej 2019/2020 znajdują się

w zakładce Wyniki.

 

Wyniki egzaminu certyfikującego z języka angielskiego:

Poziom B2 - KATOWICE
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom B2 - CIESZYN
LISTA OSÓB
, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom C1
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

 

Egzamin certyfikujący z języka niemieckiego:

Poziom A2
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego
i chce otrzymać certyfikat UŚ,
jest zobowiązany
do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium,
w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu

oraz przedłożenia dowodu wpłaty,
w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2020 r.

 

Więcej informacji w zakładce
"Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)


________________________________________________________________________________________________

Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego

w roku akademickim 2019/2020

________________________________________________________________________________________________

Dodano 06.05.2019 r.

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Zapraszamy po odbiór certyfikatów z egzaminu, który odbył się w lutym 2019 r.
w godzinach otwarcia Sekretariatu.

________________________________________________________________________________________________

Szczegóły na stronie: kursyspnjo.us.edu.pl