aktualności

Dodano 06.04.2019 r.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ oraz DYŻURU
mgr Anny Machury - Szczerby

Uprzejmie informujemy, że zajęcia oraz dyżur (on-line) w dniu 07.04.2020 r. zostają odwołane.

 

OD 16.03 2020 r. DO ODWOŁANIA

BIURO DS. REJESTRACJI I SEKRETARIAT SPNJO NIECZYNNE –
PRACA Z TRYBIE ZDALNYM

Pracownicy administracji SPNJO wykonują pracę w trybie zdalnym i pozostają do dyspozycji Pracowników i Studentów poprzez kontakt

telefoniczny: 32 359 18 17 (w godzinach: 7:30 - 15:30)

i mailowy:

– Biuro ds. rejestracji internetowej:
                             edyta.polec@us.edu.pl
                             lektorat@us.edu.pl

– Sekretariat: spnjo@us.edu.pl

________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT
dot. zajęć prowadzonych w SPNJO

W związku z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z 13 marca br. w sprawie kontaktów ze studentami oraz organizacji dydaktyki w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych  informujemy, że
w SPNJO  wszystkie lektoraty prowadzone są  w trybie zdalnym.

Udział Studentów z zajęciach prowadzonych zdalnie, pozwalający na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się,  jest obowiązkowy
– uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie będzie elementem rozliczenia modułu.

Zgodnie z informacją zawartą  w liście JM Rektora UŚ z 24 marca br. sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się z użyciem technologii informatycznych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnej organizacji lektoratu, wykorzystywanych narzędzi i kanałów komunikacyjnych udzielają lektorzy
(kontakt mailowy w domenie us.edu.pl lub inny wskazany przez lektora).

Prowadzenie dyżurów pracowników SPNJO w obiektach Uniwersytetu pozostaje zawieszone do odwołania
– wszelkich informacji dotyczących m.in. trybu rozliczenia poprzedniego semestru udzielają lektorzy w oparciu o bieżące wytyczne władz rektorskich i dziekańskich.

________________________________________________________________________________________________

Dodano 12.03.2019 r.

ODWOŁANIE DYŻURÓW
wszystkich pracowników SPNJO

Uprzejmie informujemy, że dyżury pracowników SPNJO zostają zawieszone do odwołania.

________________________________________________________________________________________________

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych


W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020 roku (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje na temat pozostałych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostaną zawarte w stosownym zarządzeniu Rektora UŚ, które zostanie ogłoszone jutro po spotkaniu rektorów uczelni śląskich oraz wojewody śląskiego. Posiedzenie zaplanowane zostało na 11 marca 2020 r. o godzinie 14.00.

________________________________________________________________________________________________

Dodano 10.03.2019 r.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ
mgr Jadwigi Nabielskiej

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w dniu 11.03.2020 r. zostają odwołane.

 

Dodano 09.03.2019 r.

ZMIANA DYŻURU
dr. Ryszarda Kalamarza

Uprzejmie informujemy, że dyżur z dnia 10.03.2020 r. zostaje przeniesiony na 11.03.2020 r.
godz. 9:00 - 9:45; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 366

 

________________________________________________________________________________________________

06.03.2020 r. Katowice

CINiBA; ul. Bankowa 11a

Szczegóły znajdą Państwo na stronie konferencji: http://www.konferencjaspnjo.us.edu.pl


________________________________________________________________________________________________

 

Szczegóły na stronie: certyfikatyspnjo.us.edu.pl

Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego sesji zimowej 2019/2020 znajdują się

w zakładce Wyniki.

 

Wyniki egzaminu certyfikującego z języka angielskiego:

Poziom B2 - KATOWICE
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom B2 - CIESZYN
LISTA OSÓB
, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom C1
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

 

Egzamin certyfikujący z języka niemieckiego:

Poziom A2
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego
i chce otrzymać certyfikat UŚ,
jest zobowiązany
do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium,
w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu

oraz przedłożenia dowodu wpłaty,
w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r.

 

Więcej informacji w zakładce
"Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)

 ________________________________________________________________________________________________

Szczegóły na stronie: kursyspnjo.us.edu.pl