aktualności

________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną sesja zimowa 2021
nieodpłatnych egzaminów certyfikujących zostaje odwołana.
W zaplanowanej na wrzesień 2021 sesji letniej przeprowadzone zostaną wyłącznie odpłatne egzaminy certyfikujące. 

STATUS ZABEZPIECZEŃ COVID-19

W związku z wprowadzeniem poziomu 2 zagrożenia
i wdrożeniem zaostrzonego rygoru sanitarnego w Uniwersytecie Śląskim,

od dnia 16.11.2020 r. biura SPNJO przechodzą w tryb pracy zdalnej.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek; godz. 700 – 1500

 

BIURO DS. REJESTRACJI                                                 SEKRETARIAT (od 23.11.2020 r.)

Kontakt: tel. 32 359 1817                                              Kontakt: tel. 32 359 2058

             e-mail: lektorat@us.edu.pl                                             e-mail: spnjo@us.edu.pl

________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT NR  1

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

dla studentów należących do chrześcijańskich Kościołów wschodnich.

 

 

W związku z faktem, że święto Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim stosowanym w liturgii chrześcijańskiej Kościołów wschodnich przypada w dniach 6-8 stycznia 2021 r., aby umożliwić studentom należącym do tych Wspólnot przeżycie Świąt z najbliższymi, wprowadzam w dniach 7÷8 stycznia 2021 r. – godziny rektorskie; usprawiedliwiając jednocześnie nieobecność na zajęciach dydaktycznych ww. grupy studentów.

 

 

 

Egzaminy certyfikujące poziom biegłości językowej  w Uniwersytecie Śląskim

organizowane przez SPNJO UŚ

Sesja letnia odpłatnych egzaminów certyfikujących 2021

Język

Poziom

Termin egzaminu pisemnego

Termin egzaminu ustnego

Cena brutto

Angielski

B2

14 września 2021

16, 17 września 2021

310,00 PLN

Angielski

C1

14 września 2021

16, 17 września 2021

330,00 PLN

 

  Informacje o terminach rejestracji na egzaminy certyfikujące zostaną podana w styczniu 2021.REJESTRACJA ŻETONOWA - USOSweb

INSTRUKCJA REJESTRACJI


_______________________________________________________________________________________________

 

Dodano 28.09.2020 r.

LEKTORAT JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

- od 19.10.2020 r.

W związku ze zmianą prowadzącego informujemy,
że zajęcia wszystkich grup lektoratowych języka hiszpańskiego rozpoczną się 19.10.2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego
w roku akademickim 2020/2021

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Dodano 18.09.2020 r.

Studenci WPiA - rejestracja na lektoraty

Ze względu na konieczność tworzenia grup dziekańskich studenci WPiA proszeni są o logowanie się do grup lektoratowych bezzwłocznie po uruchomieniu rejestracji, tj. w terminie 06.10 - 08.10.br.

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji na lektoraty dostępne są na stronie http://spnjo.us.edu.pl/node/365.

 

 

Dodano 18.05.2020 r.

AKADEMICKIE CERTYFIKATY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO
GOTOWE DO ODBIORU


Serdecznie zapraszamy do odbioru Akademickich Certyfikatów Znajomości Języka Obcego
uzyskanych w  sesji zimowej 2020.
Certyfikaty można odbierać w godzinach otwarcia Sekretariatu SPNJO
> informacje tutaj <Wszyscy wykładowcy otrzymali listy studentów  (nr albumu + ocena), którzy zaliczyli egzamin certyfikujący,
a więc przedstawienie wykładowcy skanu certyfikatu nie jest warunkiem uzyskania wpisu w protokołach w systemie USOS.


Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne modułu "Język obcy" w sesji letniej 2020 są już otwarte,
zapraszamy więc do zgłaszania wykładowcom faktu uzyskania certyfikatu.

 

 

Od 8 czerwca 2020r.  przywracamy obsługę stacjonarną pracowników i studentów w siedzibie SPNJO.

 Godziny otwarcia  Biura i Sekretariatu SPNJO - zakładka "Kontakt SPNJO".

  Zapraszamy!

 

06.03.2020 r. Katowice

CINiBA; ul. Bankowa 11a

Szczegóły znajdą Państwo na stronie konferencji: http://www.konferencjaspnjo.us.edu.pl


________________________________________________________________________________________________

 

Szczegóły na stronie: certyfikatyspnjo.us.edu.pl

Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego sesji zimowej 2019/2020 znajdują się

w zakładce Wyniki.

 

Wyniki egzaminu certyfikującego z języka angielskiego:

Poziom B2 - KATOWICE
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom B2 - CIESZYN
LISTA OSÓB
, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom C1
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

 

Egzamin certyfikujący z języka niemieckiego:

Poziom A2
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego
i chce otrzymać certyfikat UŚ,
jest zobowiązany
do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium,
w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu

oraz przedłożenia dowodu wpłaty,
w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r.

 

Więcej informacji w zakładce
"Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)

 ________________________________________________________________________________________________

Szczegóły na stronie: kursyspnjo.us.edu.pl