Biblioteka SPNJO

K O M U N I K A T

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2015 r., NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA REKTORA,

BIBLIOTEKA STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA.

 

ZBIORY BIBLIOTEKI ZOSTAŁY PRZENIESIONE

DO CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ i BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ (CINiBA)

NA UL. BANKOWĄ 11a W KATOWICACH

I SĄ DOSTĘPNE DLA CZYTELNIKÓW OD STYCZNIA 2015 r.