PLAN ZAJĘĆ 2016/17 LATO

Plan zajęć z języka obcego nowożytnego

 

2 semestr lektoratu: 4 semestr lektoratu zakończony egzaminem:
Język angielski poziom A2 Język angielski poziom A2
Język angielski poziom B1 Język angielski poziom B1
Język angielski poziom B2 Język angielski poziom B2
Język angielski poziom B2 - specjalistyczny  
Język angielski poziom C1 Język angielski poziom C1
Język angielski poziom C1 - specjalistyczny  
Język francuski poziom A1 Język francuski poziom A1
Język francuski poziom A2 Język francuski poziom A2
Język francuski poziom B1 Język francuski poziom B1
Język niemiecki poziom A1 Język niemiecki poziom A1
Język niemiecki poziom A2 Język niemiecki poziom A2
Język niemiecki poziom B1 Język niemiecki poziom B1
Język niemiecki poziom B2 Język niemiecki poziom B2
Język rosyjski poziom A1 Język rosyjski poziom A1
  Język rosyjski poziom A2

 

 

Studenci, którzy chcą zmienić grupę językową (zachowując język i poziom) zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku (ZMIANA GRUPY - WNIOSEK.doc) w Biurze SPNJO ul. Bankowa 14 Pawilon B pok. 364 (III piętro).

 

Studenci, którzy powtarzają semestr 2 lub 4 wybierają grupę o odpowiednim poziomie, a następnie składają wniosek (REJESTRACJA DO GRUPY - WNIOSEK.doc) w Biurze SPNJO ul. Bankowa 14 Pawilon B pok. 364 (III piętro)