PLAN ZAJĘĆ 2019/20 LATO

Studenci, którzy chcą zmienić grupę językową (zachowując język i poziom), proszeni są o mailowe poinformowanie prowadzącego
o opuszczeniu grupy oraz kontakt mailowy z prowadzącym nową, wybraną przez Państwa grupę.

Jeśli otrzymają Państwo zgodę na dopisanie do grupy, maila proszę przekazać na adres lektorat@us.edu.pl

 

Studenci, którzy:

- powtarzają semestr 2 lub 4,
- reaktywują się na semestr leni,
- z innych przyczyn podejmują naukę lektoratu od semestru letniego

wybierają grupę o odpowiednim poziomie, a następnie kontaktują się mailowo z prowadzącym.
Zgodę na dopisanie do grupy proszę przekazać na adres lektorat@us.edu.pl

 

WSZYSTKIE ADRESY MAILOWE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

 

Plan zajęć z języka obcego nowożytnego

2 semestr lektoratu: 4 semestr lektoratu zakończony egzaminem:
Język angielski poziom A2 Język angielski poziom A2
Język angielski poziom B1 Język angielski poziom B1
Język angielski poziom B2 Język angielski poziom B2

Język angielski poziom B2
-
specjalistyczny

Język angielski poziom B2 -
specjalistyczny
Język angielski poziom C1 Język angielski poziom C1
Język angielski poziom C1 -
specjalistyczny

Język angielski poziom C1 -
specjalistyczny

Język francuski poziom A1 Język francuski poziom A1
  Język francuski poziom B1
Język niemiecki poziom A1 Język niemiecki poziom A1
Język niemiecki poziom A2 Język niemiecki poziom A2
Język niemiecki poziom B1 Język niemiecki poziom B1
Język niemiecki poziom B2 Język niemiecki poziom B2

Język niemiecki poziom B2 - specjalistyczny

Język niemiecki poziom B2 -
specjalistyczny
Język rosyjski poziom A1 Język rosyjski poziom A1
Język rosyjski poziom B1 Język rosyjski poziom B1