kierownictwo

DYŻUR ADMINISTRACYJNY

przeznaczony dla pracowników

 

DYREKTOR

dr Ryszard Kalamarz

ryszard.kalamarz@us.edu.pl

 

Z-CA DYREKTORA

mgr Agata Adamczyk - Gzara

agata.adamczyk-gzara@us.edu.pl

ŚRODY; godz. 12:00 - 12:45

SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 356

 

Z-CA DYREKTORA

mgr Joanna Jakubiec - Bontko

joanna.jakubiec-bontko@us.edu.pl

 

Z-CA DYREKTORA

mgr Zdzisław Ciuk

zdzislaw.ciuk@us.edu.pl

ŚRODY; godz. 9:00 - 9:45

SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 362