dyrekcja

DYŻUR ADMINISTRACYJNY

przeznaczony dla pracowników

 

DYREKTOR

dr Ryszard Kalamarz, prof. UŚ

ryszard.kalamarz@us.edu.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Agata Adamczyk-Gzara

agata.adamczyk-gzara@us.edu.pl

poniedziałek 13.00-13.45 - MS Teams

Zespół: Dyżur administracyjny
kod: ru7tc0a

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Katarzyna Banaś - Sieradzka

katarzyna.banas-sieradzka@us.edu.pl

piątki, 13:00 - 13:45, Platforma MS Teams

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Zdzisław Ciuk

zdzislaw.ciuk@us.edu.pl