System Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO

 

 

System Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) w Uniwersytecie Śląskim został wprowadzony uchwałą nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

W skład SZJK wchodzą:

 

 

Decyzją Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ, został powołany Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w SPNJO.

 

W skład zespołu wchodzą:

  • mgr Joanna Jakubiec-Bontko   (przewodnicząca WZJK w SPNJO, reprezentantka SPNJO w UZJK UŚ, z-ca Kierownika SPNJO)
  • mgr Agata Adamczyk-Gzara (z-ca Kierownika SPNJO)
  • mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka (nauczyciel akademicki w SPNJO)
  • dr Bożena Czekańska-Mirek
  • dr Aleksandra Golik - Prus (Kierownik Zespołu Języków Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego, Hiszpańskiego i Języków Klasycznych) - od 01.10.2018 r.
  • mgr Iwona Mrozińska (nauczyciel akademicki w SPNJO)
  • mgr Lucyna Niedobecka  (Kierownik Zespołu Języka Angielskiego)
  • mgr Marzanna Tatara (nauczyciel akademicki w SPNJO)

 

System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wydziałów i innych jednostek dydaktycznych Uniwersytetu, a szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia opracowują poszczególne jednostki
z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie.

 

SZJK został określony we Wzorze Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO (obowiązujący od 2018 roku)

Poprzednie wersje:

Wzór Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO (obowiązujący do 2018 roku)