E-learning


Platforma elearningowa Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych: el.us.edu.pl/spnjo zawiera testy poziomujące, egzaminy próbne, e-learningowe i blended learningowe kursy języków obcych ogólnych i specjalistycznych, moduły z materiałami dydaktycznymi wspomagającymi lektorat.

Kursy dedykowane studentom studiów niestacjonarnych prowadzone w oparciu o zasady uczestnictwa w lektoracie w formie e-learningu.


Ogólnie dostępne są elearningowe kursy języka angielskiego na platformie projektu UPGOW: el2.us.edu.pl/upgowupgow